GIỚI THIỆU VỀ SITE ưng ghi gì thì ghi

Available courses

Course credit enrolment

CHƯƠNG 6: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC.

Nhiệt động lực học nghiên cứu các hiện tượng nhiệt về mặt năng lượn...
Course

Chương 5: Chất khí

Chương này nghiên cứu tính chất của chất khí và các quá trình biến ...
Course

Chương 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Các định luật này cho phép ta hiểu được sâu sắc nhiều thông tin về ...
Course