💖💝💞 Dạy và Học Online là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lý hoạt động dạy học, thi và đánh giá trực tuyến với nhiều những tính năng ưu việt do ThS. NGUYỄN THANH HUY thiết kế, dành cho những học sinh yêu thích phong cách học tập chủ động, tích cực và sáng tạo. 💞💝💖

THÔNG BÁO CHUNG


Available courses

Ly10nc Chương 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ

Hệ thống bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận được thi...
Course

Ly12nc CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ

GIÁ: Free 💰 Chương dao động cơ học bao gồm những nội...
Course

Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Động học là một phần của cơ học, trong đó người ta nghiên cứu cách ...
Course

Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Chúng ta đều muốn biết nguyên nhân vì sao vật này đứng yên, vật kia...
Course

Chương 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Trong chương này chúng ta khảo sát các điều kiện cân bằng của vật r...
Course

Chương 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Khi một hệ vật chuyển động thì nói chung vị trí, vận tốc, gia tốc.....
Course

Chương 5+6: CHẤT KHÍ. CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC.

Chương này nghiên cứu tính chất của chất khí và các quá trình biến ...
Course

Chương 7: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Nghiên cứu cấu trúc và sự chuyển thể của các chất
Course

Chương 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG.

Chương này đề cập đến những đặc trưng quan trọng nhất của điện tích...
Course

Chương 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI.

Chương này đề cập đến các đặc trưng của dòng điện không đổi và ứng ...
Course

Chương 3: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG.

Để phục vụ cho nền công nghiệp điện tử, người ta không những đã tận...
Course

Chương 4+5: TỪ TRƯỜNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.

Trong phần điện học, ta đã nghiên cứu điện trường do các điện tích ...
Course

Chương 6+7: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG. MẮT, CÁC DỤNG CỤ QUANG.

Ánh sáng là đối tượng nghiên cứu của quang học.Quang hình học là ph...
Course

Chương 1: DAO ĐỘNG CƠ

Tìm hiểu đặc trưng vật lý và phương trình toán học của các loại dao...
Course

Chương 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Tìm hiểu đặc tính vật lý và phương trình toán học của các loại sóng...
Course

Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.

Tìm hiểu các đặc trưng của điện xoay chiều và ứng dụng của nó trong...
Course

Chương 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ.

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các mạch tạo dao động. Những ng...
Course

Chương 5+6: SÓNG ÁNH SÁNG. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.

Nghiên cứu về tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng.
Course

Chương 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ.

Nghiên cứu về cấu trúc hạt nhân từ đó hiểu hơn về các ứng dụng hạt ...
Course

Lập trình tự động hóa: Tự chế xe tự hành

Các thiết bị và hệ thống được sử dụng trong xe tự hành sẽ là những ...
Course

Nông nghiệp 4.0: Tự chế vườn rau thông minh

Trong chủ đề này các em sẽ tìm hiểu, phân tích các mô hình nông ngh...
Course

Arduino: Cảm biến và dữ liệu

Chủ đề này học sinh sẽ làm quen với một số loại cảm biến cơ bản, cơ...
Course